Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemene bepalingen

Artikel 2 - Bestellingen

Artikel 3 - Prijzen

Artikel 4 - Aanbod

Artikel 5 - Levering

Artikel 6 - Betaalwijze, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Artikel 7 - Sancties bij niet-betaling

Artikel 8 - Geen herroepingsrecht

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Artikel 10 - Klachtenbehandeling

Artikel 11 - Overmacht

Artikel 12 - Intellectuele eigendom